• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rzetelnie opracowany kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych
Rzetelnie opracowany kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych przygotowany jest przez Aris Akademię w Koninie. Kurs ten przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z zbiornikami ciśnieniowymi w codziennej pracy. Głównie będą to wobec tego osoby które pracują w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osoby przygotowujące się do egzaminów do straży pożarnej, aktywni zawodowo strażacy, pracownicy służby zdrowia, sanatoriów, czy pracownicy pracujący w branży spożywczej. Kurs napełnienia butli ciśnieniowych dobierany jest także przez osoby zatrudnione w branży rozrywkowej, przykładowo organizujące paintball oraz przez płetwonurków. Każde szkolenie podzielone jest na część teoretyczną a także na część praktyczną. Omówione są zakresy ogólne, związane z zakresem tematycznym takim jak napełnianie zbiorników a także takie w większym mierze zaliczane do szczegółowych. Część praktyczna bazuje z kolei na zdobyciu zdolności w czasie wykonywania obowiązków z butlą ciśnieniową: odzyskiwaniem czynnika, napełnieniu butli, albo wykonywaniem przestrzeni w butli. Precyzyjny opis szkolenia, cena oraz wymagania co do wzięcia w nim udziału podane są na witrynie online. Każda osoba, która zamierza poszerzyć swój zasięg wiedzy, nie powinna mieć jakichkolwiek kłopotów z zapisaniem się. Można to robić sprawnie, za pomocą witryny internetowej, jednocześnie patrząc, które z terminów są możliwe do wybrania. Jeżeli będą zapytania co do szkolenia, to odpowiedzi udzielą organizatorzy.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.