• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są najczęściej wykorzystywane sposoby wyceniania spółek

Wycena spółek – jakie są często używane metody
Na rynku gospodarczym dochodzi dość często do zmian właścicieli firm. Dotyczy to zarówno niewielkich podmiotów, jak również międzynarodowych koncernów. W każdym jednak przypadku aby strony mogły dojść do porozumienia, to konieczne będzie wykonanie rzetelnej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do jakiej odnieść się będą mogli sprzedawca i kupujący. Jednak należy być świadomym tego, że wycena spółki jest znacznie trudniejsza niż na przykład domów czy mieszkań. Bierze się to z tego, że w niejednym przypadku oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, patentami czy też mocną marką na rynku. Z takich też powodów w każdym przypadku warto dobrać jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceniania, przez co uzyska się najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie często stosowana jest majątkowa wycena, która opiera się na wyznaczeniu wszystkich składników majątku i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości otrzymuje się ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do negocjacji. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze w przypadku niedużych firm, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. Przy niej przede wszystkim zwraca się uwagę na finansowe przepływy i potencjalne zyski, jakie można będzie osiągnąć. Przez wielu specjalistów to oba właśnie uznawana jest za najbardziej wiarygodną i dającą najlepsze rezultaty. Kolejną z często używanych metod jest wycena zwana porównawczą, która bierze pod uwagę podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.